Regulamin platformy kursowej DyleMatki

Załączniki do regulaminu

Załącznik numer 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik numer 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik numer 3 – Formularz reklamacji

Archiwalne wersje regulaminu

Wersja obowiązująca do 31.12.2022

Copyright © 2020 Agnieszka Stążka-Gawrysiak.