Konsultant Kryzysowy™ (płatność w 2 częściach) – szkolenie certyfikacyjne Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu

Konsultant Kryzysowy™ (płatność w 2 częściach) – szkolenie certyfikacyjne Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu

Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™. Szkolenie Konsultant Kryzysowy™ zostało opracowane przez dr Elżbietę Kluskę-Łabuz i Piotra Łabuza w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia oraz o model RAPID, który stanowi ustrukturalizowane podejście do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie. Dwudniowe intensywne szkolenie Konsultant KryzysowyTM prezentuje i pomaga przećwiczyć w praktyce podejście oparte o ów model, rozszerzony w znacznym stopniu przez Elżbietę Kluskę-Łabuz i Piotra Łabuza. Wzbogacili oni model RAPID, korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń praktycznych (interwentów kryzysowych) oraz badawczych w zakresie psychologii kryzysu, psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.

W pakiecie szkoleniowym uczestnik uzyskuje na 12 miesięcy dostęp do trzech kursów online na platformie kursowej Akademii IPTK: (1) „Konsultant Kryzysowy” (nagranie szkolenia stacjonarnego + dodatkowe nagrania wideo i materiały szkoleniowe), (2) „Budowanie biznesu Konsultanta Kryzysowego w praktyce”, (3) „Podstawy Psychologii”. Jako dodatkowy bonus otrzyma też dostęp do dwudniowego szkolenia online „Odporność psychiczna: czym jest i jak ją budować”. Jako dodatkowy bonus otrzyma też dostęp do dwudniowego szkolenia online „Odporność psychiczna: czym jest i jak ją budować”.

Uwaga: od 1 stycznia 2023 roku cena szkolenia wzrośnie z 2×770 zł do 2×1270 zł.

Aby uzyskać certyfikat Konsultanta Kryzysowego™, należy (1) wykazać się wykształceniem wyższym co najmniej stopnia I (tytułem licencjata), (2) wziąć aktywny udział w dwudniowym szkoleniu oraz (3) w ciągu 12 miesięcy od początku szkolenia zdać praktyczny egzamin.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Stążka-Gawrysiak, rekomendowana, certyfikowana Trenerka Pozytywnej Psychologii Kryzysu™, jedna z kilkunastu osób w Polsce uprawnionych do prowadzenia tego szkolenia (por. lista trenerów).

Najbliższy termin szkolenia to 12-13 listopada 2022 roku. Jeśli masz pytania (także o późniejszy termin szkolenia), napisz wiadomość na adres: info@dylematki.pl

Konsultant Kryzysowy™ (szkolenie certyfikacyjne Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu)

Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™. Szkolenie Konsultant Kryzysowy™ zostało opracowane przez dr Elżbietę Kluskę-Łabuz i Piotra Łabuza w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia oraz o model RAPID, który stanowi ustrukturalizowane podejście do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie. Dwudniowe intensywne szkolenie Konsultant KryzysowyTM prezentuje i pomaga przećwiczyć w praktyce podejście oparte o ów model, rozszerzony w znacznym stopniu przez Elżbietę Kluskę-Łabuz i Piotra Łabuza. Wzbogacili oni model RAPID, korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń praktycznych (interwentów kryzysowych) oraz badawczych w zakresie psychologii kryzysu, psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.

W pakiecie szkoleniowym uczestnik uzyskuje na 12 miesięcy dostęp do trzech kursów online na platformie kursowej Akademii IPTK: (1) „Konsultant Kryzysowy” (nagranie szkolenia stacjonarnego + dodatkowe nagrania wideo i materiały szkoleniowe), (2) „Budowanie biznesu Konsultanta Kryzysowego w praktyce”, (3) „Podstawy Psychologii”. Jako dodatkowy bonus otrzyma też dostęp do dwudniowego szkolenia online „Odporność psychiczna: czym jest i jak ją budować”.

Uwaga: od 1 stycznia 2023 roku cena szkolenia wzrośnie z 1470 zł do 1970 zł.

Aby uzyskać certyfikat Konsultanta Kryzysowego™, należy (1) wykazać się wykształceniem wyższym co najmniej stopnia I (tytułem licencjata), (2) wziąć aktywny udział w dwudniowym szkoleniu oraz (3) w ciągu 12 miesięcy od początku szkolenia zdać praktyczny egzamin.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Stążka-Gawrysiak, rekomendowana, certyfikowana Trenerka Pozytywnej Psychologii Kryzysu™, jedna z kilkunastu osób w Polsce uprawnionych do prowadzenia tego szkolenia (por. lista trenerów).

Najbliższy termin szkolenia to 12-13 listopada 2022 roku. Jeśli masz pytania (także o późniejszy termin szkolenia), napisz wiadomość na adres: info@dylematki.pl

Samoregulacja wrażliwego dziecka

Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców (głównie – ale nie tylko – dzieci w wieku do 10 lat), którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko i pomóc mu w nauce samoregulacji. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które nie słyszały o Self-Reg, jak i te, które znają to podejście, ale trudno im zastosować je w praktyce.

Z pierwszego nagrania „Samoregulacja dziecka” dowiesz się:

 • czym jest samoregulacja i jak się rozwija,
 • co jest normą w rozwoju społecznym, emocjonalnym i poznawczym dziecka, a co niekoniecznie,
 • jaka jest rola rodzica w rozwoju samoregulacji,
 • jak poszukiwać sygnałów stresu wspólnie z przedszkolakiem, uczniem i nastolatkiem,
 • jak redukować stres i co robić, jeśli nie da się go zredukować,
 • jak rozwijać samoświadomość dziecka,
 • jak radzić sobie z typowymi rodzicielskimi trudnościami,
 • jak można wspierać dziecko przeżywające trudności w żłobku, przedszkolu lub szkole.

Z drugiego nagrania „Dziecko wysoko wrażliwe” dowiesz się:

 • kim jest wysoko wrażliwe dziecko (wwd),
 • czy każde high need baby/high need child to wwd (jak się ma wysoka wrażliwość do wysokiej reaktywności na stres),
 • jaką rolę pełni wczesne środowisko dorastania wwd,
 • jakiego opiekuna potrzebuje wwd,
 • jak przeciwdziałać skanalizowanym trudnym zachowaniom dziecka w reakcji na stres,
 • jak przeciwdziałać negatywnemu zniekształceniu poznawczemu u dziecka,
 • jak rozpoznać granicę między wysoką wrażliwością a trudnościami rozwojowymi lub całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • jak zadbać o „narzędzie wychowawcze”, czyli o siebie.

Samoregulacja wrażliwego dziecka

Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców (głównie – ale nie tylko – dzieci w wieku do 10 lat), którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko i pomóc mu w nauce samoregulacji. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które nie słyszały o Self-Reg, jak i te, które znają to podejście, ale trudno im zastosować je w praktyce.

Z pierwszego nagrania „Samoregulacja dziecka” dowiesz się:

 • czym jest samoregulacja i jak się rozwija,
 • co jest normą w rozwoju społecznym, emocjonalnym i poznawczym dziecka, a co niekoniecznie,
 • jaka jest rola rodzica w rozwoju samoregulacji,
 • jak poszukiwać sygnałów stresu wspólnie z przedszkolakiem, uczniem i nastolatkiem,
 • jak redukować stres i co robić, jeśli nie da się go zredukować,
 • jak rozwijać samoświadomość dziecka,
 • jak radzić sobie z typowymi rodzicielskimi trudnościami,
 • jak można wspierać dziecko przeżywające trudności w żłobku, przedszkolu lub szkole.

Z drugiego nagrania „Dziecko wysoko wrażliwe” dowiesz się:

 • kim jest wysoko wrażliwe dziecko (wwd),
 • czy każde high need baby/high need child to wwd (jak się ma wysoka wrażliwość do wysokiej reaktywności na stres),
 • jaką rolę pełni wczesne środowisko dorastania wwd,
 • jakiego opiekuna potrzebuje wwd,
 • jak przeciwdziałać skanalizowanym trudnym zachowaniom dziecka w reakcji na stres,
 • jak przeciwdziałać negatywnemu zniekształceniu poznawczemu u dziecka,
 • jak rozpoznać granicę między wysoką wrażliwością a trudnościami rozwojowymi lub całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • jak zadbać o „narzędzie wychowawcze”, czyli o siebie.

Samoregulacja wrażliwego dziecka

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: Samoregulacja wrażliwego dziecka.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://dylematki.pl.

Administratorem strony jest Agnieszka Stążka-Gawrysiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak” z siedzibą w Warszawie (03-286), ul. Malborska 16 b m. 20, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 712-240-76-57.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail info@dylematki.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Agnieszka Stążka-Gawrysiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak” z siedzibą w Warszawie (03-286), ul. Malborska 16 b m. 20, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 712-240-76-57,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://dylematki.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie: formularza zapisu na newsletter i formularza kontaktowego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu skontaktowania się z Użytkownikami zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Administratora.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • eHOST spółka z o.o., ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy, NIP: 716-262-82-41 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • UAB „MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera,
  • Nina Kaczor, ul. Ryżowa 32b/1, 02-483 Warszawa, NIP: 5272517375 – w celu świadczenia usług administracyjno-marketingowych,
  • Biuro Usług Księgowych “Vatax” Mateusz Gawrysiak, ul. Gościńczyk 57/7, 24-100 Puławy, NIP: 716-26-95-355 – w celu księgowania faktur dokumentujących zakupy dokonane za pośrednictwem Strony. 

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Regulamin platformy kursowej DyleMatki

Poniżej znajdziesz regulamin platformy kursowej DyleMatki, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Agnieszki Stążki-Gawrysiak, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@dylematki.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kurs – dowolny kurs on-line, dostępny do kupienia poprzez Platformę kursów, którego twórcą jest Sprzedający,
 • Platforma kursów – strona internetowa z kursami on-line, prowadzona przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://kursy.dylematki.pl/
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursy.dylematki.pl/regulamin-platformy-kursowej-dylematki
 • Sprzedawca – DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem platformy Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem platformy Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze platformy, w tym w szczególności do dokonania zakupu na platformie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu poprzez platformę anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. podczas korzystania z platformy zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na platformie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem platformy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę drogą elektroniczną jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta na platformie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na platformie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta na pltformie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta na platformie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem platformy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu platformy.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@dylematki.eu. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto na platformie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Rejestracja” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący jest zobowiązany podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • zalogować się do swojego konta, założyć konto;
  • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury; jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować; Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu TPay, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu TPay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem między Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu TPay, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem między Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Zamówienie jest dostarczane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego ( w przypadku usług świadczonych online).
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem serwisu TPay, 

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego wysłaniu na adres e-mail wskazany przez Kupującego lub na odbiorze osobistym przez Kupującego (lub osobę wskazaną przez niego w zamówieniu) w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pisma wysłanego pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dylematki.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Regulamin oraz postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto na platformie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2020 r.
Zamówienie

Promocja do: 2022-12-31

770.00

PLN

1270.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 Agnieszka Stążka-Gawrysiak.